TEORIUNDERVISNING:

Kodeordet for at indlære teori, er en kombination af hyggeligt samvær og målrettet indlæring ! - Man skal fra starten gøre sig helt klar på hvorfor man deltager i teoriundervisning og undervisning i praktik i bilkørsel. - Det er IKKE noget man SKAL være med til. - Det er jo dog HELT frivilligt om man ønsker at tage kørekort eller ej.

 
Når du vælger at tilmelde dig et kørekort-kursus er det med det formål at du inden for 3 måneder kan forvente at have dygtig-gjort dig i en sådan grad at du kan bestå både en teoretisk og en praktisk prøve i bilkørsel - Og så kan ende med at stå med et kørekort i hånden til slut.
 
Det skal understreges at der IKKE er nogen form for garanti på at man kan gennemføre hverken teoretisk eller praktisk prøve i første forsøg - men at det selvfølgelig er det vi sigter mod, når vi starter på forløbet. I region midt & Vestjylland ligger den samlede dumpe-procent på teori og praktisk prøve til personbil omkring 25% og det er selvfølgelig et tal vi forsøger på bedste vis at leve op til - og hvis muligt, også at forbedre !

Hvor ?
Teori-undervisningen foregår i Brinks egne lokaler i hyggelige omgivelser, med moderne udstyr og hvad dertil hører. Undervisning udføres af kørelæreren selv i seriøs og munter tone.

17 år ? - Hvornår kan jeg starte ?
Jeg anbefaler at du tidligst starter på kørekort-kursus 2 - 2,5 måned før du fylder 17år.. ( Du må max. starte 3 måneder før du fylder 17 år.)

Førstehjælps-kursus ?
Du skal have et færdselsrelateret førstehjælpskursus for at du kan tage kørekort..
Kurset må højest være 1 år gammelt når du starter på kørekort-kursus.

Du må MEGET gerne tage kurset INDEN du starter på dit kørekort-kursus..
Se omkring tilmelding til førstehjælp i øverste menu-linie på denne side..

Hvordan foregår teori-undervisningen ?
Der anvendes undervisnings-systemet Drive4you - Udviklet af Dansk Kørelærer Union i samarbejde med landets kørelærere - film-sekvenser, evaluerings-tests  mm. - således kan den enkelte elev i sam-råd med kørelæreren, følge med i hvor det personlige niveau ligger.

Hvornår sker det ?
Normalt en gang i ugen - på den ugedag du starter på -  mellem kl. 17.00 & 21.30 - Det må påregnes at der kan forekomme undervisning to gange på een uge, eller at der springes en uge over, dersom der indtræder ferie/studierejse/etc. i forløbet.
Køreskolen forsøger på bedste vis at tage hensyn til elevernes skoletid, hvis det på nogen måde er muligt - Teori og praktisk køreprøve kan vi dog ikke styre tidspunkt på, da disse er fastlagt af staten, hvorfor det også er forventeligt at skolerne godkender disse som "lovligt fravær".

Hvor mange gange ?
Undervisningen løber over 8 gange - og altså normalt kun een gang om ugen. ( + een ekstra omgang Teori-marathon hvor vi sammen øver os op til prøven, og kæmper om en biograf-billet på den laveste score ! - Teori-marathon er "opfundet" af Brinks køreskole og det er frivilligt at deltage. Det anbefales dog på det varmeste at deltage, da vi ganske tydeligt kan se effekten heraf på bestå - procenten ! )

Hvor mange er der på et hold ?

Udgangspunktet er 9 elever pr. hold - Der kan dog forekomme at der deltager elever fra et tidligere hold - eller der deltager elever som skal gen-erhverve deres kørekort.
Vi er 3 elever på manøvrebane ad gangen - dog i hver sin bil -  og på Køreteknisk anlæg (Glatbane) er vi max. 6 elever på et hold - i hver sin bil.
Under den praktiske øvelses-kørsel er der kun en elev i bilen sammen med kørelæreren.
 
Energi-tilførsel ?
Vi tilbyder GRATIS forfriskninger i form af kaffe, the, sodavand, cacao , franskbrød/boller/rundstykker med div. pålæg, bolcher/slik. - Da undervisningen foregår sidst på dagen, kan det godt være lidt anstrengende at skulle sidde på skolebænken, så eet eller andet skal vi indtage for at holde kroppen kørende !

Teori-lokalets adresse ?
Brink's Køreskole - Lundbygade 5. Vejrum Kirkeby - 7600 Struer - ( Lokation: 4.3 Km. fra banegården i Struer - mod Holstebro )

Vedr. transport ?
Hvis IKKE egen-transport er en mulighed, tilbyder vi at afhente og/eller retur-bringe dig - alt efter aftale - og helt GRATIS ! ( Gen-erhververe som selv må køre bil etc. skal selv finde vejen til os, med mindre andet er aftalt ! ) Du skal dog forberede dig på en længere bustur frem og tilbage, da vore elever typisk bor temmelig spredt geografisk.. - Så hvis du bor forholdsvis tæt på køreskolens adresse, kan der måske være nogen tid at spare på at køre selv..

Vedr. afstand/transport ?
Vi begrænser os til 5 Km. radius omkring Struer.. - men bor du lidt længere væk og har et transport-problem, ring eller SMS til Ole - 4036 1077 - Så ser vi om der kan findes en løsning !

Generhvervelse af kørekort
Der findes to forskellige typer af "gen-erhvervelse" af kørekort.

Den "almindelige" gen-erhvervelse

Kørekort frakendt grundet overskridelse af hastighed - Ubetinget vigepligt - spirituskørsel etc.
Du skal her bestå en kontrollerende teori- og køreprøve hos politiet..
( Se forklaring længere nede i teksten.. )

Gen-erhvervelse med "Særlig køreundervisning"
Her stilles der krav fra politiets side omkring "særlig køreundervisning"
Du skal også her bestå politiets kontrollerende teori- og køreprøve..
( Se forklaring længere nede i teksten.. )

Begge typer teori-prøver skal beståes med max. 5 fejl ud af 25 billeder.

OBS: Du kan forvente 100% diskretion fra din kørelærer med henhold til grunden du skal gen-erhverve dit kørekort.  
Den almindelige gen-erhvervelse ( Selvstudium / Hjemmestudium )

 • Du mødes med kørelæreren efter nærmere aftale.
 • Husk at medbringe det sidste brev fra politiet (Skal bruges hos borgerservice/politi ved oprettelse)
 • Du udfylder kørekort-ansøgning P23 (husk billede hvis du ikke længere har dit kørekort)
 • Du udfylder diverse andre formularer som er nødvendige for sagens afvikling.
 • Du får 3 måneders fri adgang til vort elektroniske undervisnings-system Drive4you
 • Undervisnings-systemet indeholder en masse prøver som modsvarer den prøve du skal bestå hos politiet.
 • Yderligere indeholder systemet adgang til en elekronisk udgave af teoribogen incl. mulighed for højt-læsning.
 • Det kræver at du er nogenlunde pc-kyndig og har adgang til en pc,er med lyd / højtalere på der hjemme.
 • Hvis behovet er der, kan du også få udleveret en gammeldags teoribog til låns.
 • Når du har øvet dig og er nede på et gennemsnitlig fejl-margen på 0-3 fejl, kan vi bestille en teoriprøve.
 • Du skal bestå en prøve med 25 billeder - hver med 2,3eller 4 spørgsmål og du må maximalt have 5 fejl.
 • Når teoriprøven er bestået vil de nødvendige antal køretimer for at bestå køreprøven blive påbegyndt.
 • Det er forskelligt hvor mange køretimer man er brug for, da ”dårlige vaner” kan være vanskelige at fralægge.
 • Vi laver en evaluering af dine kørefærdigheder efter første kørelektion, og bedømmer her ud fra ca. hvor mange kørelektioner du har behov for inden du er klar til den praktiske prøve hos politiet ( Køreprøven )

OBS: Du kan forvente 100% diskretion fra din kørelærer mht. til grunden til du skal gen-erhverve dit kørekort.

Generhvervelse med krav om særlig køreundervisning..
Ved særlig køreundervisning stilles der et krav om min. 8 teori-lektioner og min. 8 køre-lektioner. Der er på forhånd bestemt fra politiets side, hvad teori-lektionerne skal indeholde og hvad der specielt skal øves under køre-lektionerne.
Ved særlig køreundervisning skal man følge et hold som er ved af tage kørekort for første gang, og man skal således have køretimer ind mellem de pågældende teori-lektioner.

Tilmelding til Alkohol & Trafikkursus ? - Henvendelse på din lokale borgerservice i kørekort afd.
Ring/SMS eller email for yderligere info !
OBS: Du kan forvente 100% diskretion fra din kørelærer mht. til grunden til du skal gen-erhverve dit kørekort.