Priser

Kontant-priser

 • Køre-lektion 45 min. - 550,-
 • Køre-lektion 60 min. - 700,-
 • Køre-lektion 90 min. - 975,-
 • Gebyr til Politiet for ekstra teoriprøve - 600,-
 • Gebyr til Politiet for ekstra køreprøve - 600,-
 • Leje af skolevogn til ekstra køreprøve - 650,-
 • Leje af skolevogn incl. 45 min. Kørelektion - 975,-
 • Teori-kursus - 8 x 4 a' 45 min. lektioner - 2500,-
 • Manøvrebane - 1 x 4 lekt. (Kravlegård) - 2000,-
 • Køreteknisk anlæg - 1 x 4 lekt. (Glatbane) - 1500,-
OBS: Hvis eleven forlanger køre-lektioner i weekend, søn/helligdage erlægges et tillæg på 50% for de første to lektioner og tillæg på 100% for de efterfølgende lektioner - Dersom det er kørelæreren der tilbyder kørsel i weekenden er dette uden tillæg.

 • Lovbefalet læge-erklæring type 1 afregnes med  læge
 • Udgiften til læge-erklæring ligger på 300,- og 650,-
 • Førstehjælpskursus - Færdsels-relateret - ( Hos Sinus-help.dk i Naur er prisen 495,- )

​Evt. ekstra-udgifter i forbindelse med erhvervelse af kørekort via Kørekort-pakke:
 • i det tilfælde at man fejler teoriprøven
 • i det tilfælde at man fejler køreprøven
 • Har brug for ekstra kørelektioner
 • ( Ud over dem der er indeholdt i kørekort-pakken )
Evt. ekstra udgifter efter behov:
 • Køre-lektioner á 45, 60 el. 90 min. - afregnes sep.
 • Ekstra teori-gebyr - hvis du fejler din prøve) - 600,-
 • Ekstra køreprøve-gebyr - 600,-
 • Ekstra køreprove - møde på prøvested - 600,-
 • Ekstra køreprøve - incl. 45 min. køre-lektion - 975,-
 • Ekstra 30 dages adgang til online teori - Kr. 199,-
 • Ekstra 90 dages adgang til online teori - Kr. 399,-

Søskende-rabat
 • Har din søster eller bror taget kørekort hos Brink ?
 • Ovenstående vil udløse en søskende-rabat på 975,- 
 • ( Modsvarer prisen på en køre-lektioner a 90 min. )
 • Hvis IKKE rabat anvendes, fratrækkes pakkeprisen.

Gen-erhvervelse af kørekort 1. - Hjemme-studie incl. Teori-undervisning - Samlet pris: Kr. 5164,-
 • Gen-erhvervelse af kørekort - Incl. selvstudie-pakke.
 • Incl. håndtering af papirer til politi & borgerservice: 300,-
 • Materialer i udlån + 3 mdr. adgang til online-prøver: 499,-
 • Fri adgang til at deltage i teoriundervisning: 2500,-
 • Gebyr til Politiet ( teori/praktisk prøve) : Kr. 890,-
 • Leje af bil til prøve + 45 min. køre-lektion: Kr. 975,-
Hertil kan komme: ( Efter behov )
 • Køre-lektioner á 45, 60 el. 90 min. - afregnes sep.
 • Ekstra teori-gebyr - hvis du fejler din prøve) - 890,-
 • Ekstra køreprøve-gebyr - 890,-
 • Ekstra køreprøve - incl. 45 min. køre-lektion - 975,-
 • Ekstra 30 dages adgang til online teori - Kr. 199,-
 • Ekstra 90 dages adgang til online teori - Kr. 399,-
Gen-erhvervelse af kørekort 2. - Hjemme-studie - Samlet pakkepris: Kr. 2664,-
 • Gen-erhvervelse af kørekort - Incl. selvstudie-pakke.
 • Incl. håndtering af papirgang til politi & borgerservice:  300,-
 • Materialer i udlån + 3 mdr. adgang til online prøver: 499,-
 • Ingen adgang til at deltagelse i teoriundervisning.
 • Gebyr til Politiet ( teori/praktisk prøve) : Kr. 890,-
 • Leje af bil til prøve + 45 min. køre-lektion: Kr. 975,-
Hertil kan komme: ( Efter behov )
 • Køre-lektioner á 45, 60 el. 90 min. - afregnes sep.
 • Ekstra teori-gebyr - hvis du fejler din prøve) - 890,-
 • Ekstra køreprøve-gebyr - 890,-
 • Ekstra køreprøve - incl. 45 min. køre-lektion - 975,-
 • Ekstra 30 dages adgang til online teori - Kr. 199,-
 • Ekstra 90 dages adgang til online teori - Kr. 399,-
Gen-erhvervelse af kørekort - Kørsels-forbud - Samlet pakkepris: Kr. 9064,-
 • Gen-erhvervelse af kørekort - Incl. selvstudie-pakke.
 • Incl. håndtering af papirgang til politi & borgerservice: 300,-
 • Materialer i udlån + 3 mdr. adgang til online prøver: 499,-
 • 8 Teori-lektioner a' 45 min. ( på kørende hold ): 2500,-
 • 8 Køre-lektioner a' 45 min. : 3900,-
 • Køre-lektioner udføres i skolevogn med kørelærer.
 • Prøve-gebyr til Politiet ( teori + praktisk ): 890,-
 • Leje af bil til køreprøve + 45 min. lektion: 975,-
Hertil kan komme: ( Efter behov )
 • Køre-lektioner á 45, 60 el. 90 min. - afregnes sep.
 • Ekstra køreprøve - incl. 45 min. køre-lektion - 975,-
 • Ekstra 30 dages adgang til online teori - Kr. 199,-
 • Ekstra 90 dages adgang til online teori - Kr. 399,-
 • Gebyr til Politiet ( teori/praktisk prøve) : Kr. 890,-
 • Leje af bil til prøve + 45 min. køre-lektion: Kr. 975,-
Erhvervs kørekort / TAXA - ( Kat. B ):
 • Kontakt UCH Holstebro ( Eller lign. )

 • ALLE oplyste priser er i Dkr. incl. 25% moms.
 • OBS: Gebyr til Politiet er momsfrit !

OBS: Vedr. 17 årige og kørekort - Et flertal i Folketinget har godkendt, at 17-årige i en 3-årig forsøgsperiode, kan erhverve kørekort til personbil.

Følgende regler er bl.a. gældende:
 • 17-årige bilister skal ledsages af en voksen, som er mindst 30 år
 • med kørekort og mindst ti års erfaring som bilist.
 • Den voksne ledsager må ikke selv have fået hverken betinget eller ubetinget frakendt sit kørekort i løbet af en tiårig periode
 • Den voksne ledsager skal selv være i stand til at køre bil og må altså ikke være beruset, træt eller på anden vis påvirket / svækket.
 • 17-årige skal, lige som 18-årige skal det i dag, have bestået både teorerisk og praktisk køreprøve, inden de kan få deres kørekort udleveret.
 • Du vil kunne begynde at tage kørekort tre måneder før, du fylder 17.
 • Forsøgs-ordningen er godkendt, og træder i kraft pr. 1. januar 2017.

Søskende-Rabat !?

 • Har din søster eller bror førstegangs-erhvervet hos Brinks køreskole ?
 • Da opnår du SØSKENDE-RABAT på en dobbelt kørelektion ( 2 x 45 min - Værdi: 975,- )
 • Hvis rabatten IKKE anvendes, vil den blive fratrukket den samlede pakkepris.
 • Hvis du henviser din søster/bror (Halv/hel/pap etc.) får du som tak overført 300,- (*)
(*)  Udleveres først når din søster/bror har afsluttet et kørekort-kursus hos Brink.

Betaling - Hvordan?
Betaling af kørekort (Førstegangs-erhverver)

Når du / din værge* / dine forældre* har købt en kørekort-pakke hos Brinks køreskole, opdeles betalingen i to rater som beskrevet herunder:
 1. rate - faktura udsendes via mail / post nord - til betalings forfald senest efter 1. gang teoriundervisning.
 2. rate - faktura udsendes umiddelbart efter afsluttet teoriundervisning.
Når begge oven-anførte faktura er betalt, kan du komme op til hhv. en teoriprøve - og ved bestået teoriprøve, derpå en praktisk køreprøve.

Værge / forældre ?

 • * - Er du ikke fyldt 18 år ved/på tilmeldings-tidspunktet,
 • Da skal dine forældre eller din værge udfylde en blanket omkring "Forældre/værge-samtygge".
 • Dette fordi du på tilmeldings-tidspunkt ikke er fyldt 18 år
 • Du er derfor ikke myndig til at indgå en købsaftale med køreskolen
 • Du / din værge / dine forældre skal være klar over følgende: 
 • At ved underskrift af blanketten, hæfter din værge/dine forældre for hele betalingen / beløbet for dit kørekort
 • Inkl. evt. ekstra prøver / gebyrer / kørelektioner.
 • Blanketten udfylder du på første teoriaften
 • I specielle tilfælde vil blanketten bliver tilsendt dig med brev.

Betaling af kørekort
(eks. gen-erhvervelse af kørekort)
Når du har tilmeldt dig et forløb med Gen-erhvervelse af kørekort vil du umiddelbart efter udfyldelse af diverse papirer modtage en faktura på grundbeløbene for teori-forløb og kørelektioner og praktisk køreprøve. Ved betaling af fremsendt faktura ( Mail eller brev ) er der mulighed for bestilling af teoriprøve og køreprøve efter behov.

Når du modtager en faktura
Betal via webbank, netbank eller direkte i din bank.
Anvend Fi-nummeret på den vedhæftede faktura, så vil din indbetaling blive registreret automatisk uden yderligere vedhæftede skrivelser.

OBS: Vi modtager IKKE kontant betaling - Kun elektronisk.. ( For din og vores sikkerhed. )
Hvis du har spørgsmål til din faktura / betaling, venligst ring / SMS på mobil nr. 4036 1077 - eller skriv på mail: Post@olebrink.dk