Kontant-priser

 • Køre-lektion 30 min. - 425,-
 • Køre-lektion 45 min. - 600,-
 • Køre-lektion 60 min. - 750,-
 • Køre-lektion 90 min. - 1025,-
 • Gebyr færd.styr. ekstra teoriprøve - 1170,-
 • Gebyr færd.styr. ekstra køreprøve - 1170,-
 • Leje skolevogn til ekstra køreprøve - 750,-
 • Leje skolevogn incl. 45 min. Kørelekt - 1025,-
 • Teori-kursus - 8 x 4 lekt. à 45 min. - 3000,-
 • Manøvrebane - 4 lekt. à 45 min. - 3000,-
 • Køretek. anlæg - 4 lekt. à 45 min. - 3000,-
 • Køretek. anlæg - 4 lekt. à 45 min. - (Forsikrings-kursus i egen bil) - 2500,-


Kørsel / undervisning uden for normal arbejdstid:

Hvis du forlanger køre-lektioner i weekend, søn/helligdage og i hverdage efter normal arbejdstid, betaler du et tillæg på 100% for køre-lektioner - Dersom det er kørelæreren der frivilligt tilbyder kørsel i weekenden er dette uden tillæg.

Externe udgifter:

 • Læge-erklæring type 1 - ( 300,- til 900,- )
 • Førstehjælpskursus - ( 400,- til 800,- )

​Evt. ekstra-udgifter i forbindelse med erhvervelse af kørekort via Kørekort-pakke:

 • I det tilfælde at man fejler teoriprøven
 • I det tilfælde at man fejler køreprøven
 • Har brug for ekstra kørelektioner
 • ( Ud over dem der er indeholdt i kørekort-pakken )


Evt. ekstra udgifter efter behov:

 • Køre-lektioner á 45, 60 el. 90 min. - afregnes sep.
 • Ekstra teori-gebyr - hvis du fejler din prøve) - 1170,-
 • Ekstra køreprøve-gebyr - 1170,-
 • Ekstra køreprove - møde på prøvested - 750,-
 • Ekstra køreprøve - incl. 45 min. køre-lektion - 1025,-
 • Ekstra 1 mdr. adgang til online teori - Kr. 99,-
 • Ekstra 3 mdr. adgang til online teori - Kr. 199,-
 • Ekstra 2 mdr. adgang til Generhvervs teori - Kr. 199,-
 • Ekstra 4 mdr. adgang til Generhvervs teori - Kr. 399,-

Søskende-rabat

 • Har din søster eller bror taget kørekort hos Brink ?
 • Ovenstående vil udløse en søskende-rabat på 1025,- 
 • ( Modsvarer prisen på en køre-lektioner a 90 min. )

 • ALLE oplyste priser er i danske kr. incl. 25% moms.
 • OBS: Gebyr til Færdselsstyrelsen er momsfrit !
 • Der tages højde for prisændringer i forhold til markedsprisen, brændsstofpriser og force majeure.

17 årige og kørekort - Regler

 • 17-årige bilister skal ledsages af en voksen, som er mindst 30 år
 • med kørekort og mindst ti års erfaring som bilist.
 • Den voksne ledsager må ikke selv have fået hverken betinget eller ubetinget frakendt sit kørekort i løbet af en tiårig periode
 • Den voksne ledsager skal selv være i stand til at køre bil og må altså ikke være beruset, træt eller på anden vis påvirket / svækket.
 • 17-årige skal, lige som 18-årige skal det i dag, have bestået både teorerisk og praktisk køreprøve, inden de kan få deres kørekort udleveret.
 • Du vil kunne begynde at tage kørekort tre måneder før, du fylder 17.
 • Forsøgs-ordningen er godkendt, og træder i kraft pr. 1. januar 2017.

Betaling - Hvordan?

Betaling af kørekort
(Førstegangs-erhverver)


Når du / din værge* / dine forældre* har købt en kørekort-pakke hos Brinks køreskole, opdeles betalingen i to rater som beskrevet herunder:
 1. rate - faktura udsendes via mail / post nord - til betalings forfald senest efter 1. gang teoriundervisning.
 2. rate - faktura udsendes og forfalder til betaling umiddelbart før 4. omgang teoriundervisning.
 3. rate - faktura udsendes og forfalder til betaling umiddelbart efter 8. og sidste afsluttende teoriundervisning.
Når alle oven-anførte faktura er betalt, kan du komme op til hhv. en teoriprøve - og ved bestået teoriprøve, derpå en praktisk køreprøve.


Værge / forældre ?

 • * - Er du ikke fyldt 18 år ved/på tilmeldings-tidspunktet,
 • Da skal dine forældre eller din værge udfylde en blanket omkring "Forældre/værge-samtygge".
 • Dette fordi du på tilmeldings-tidspunkt ikke er fyldt 18 år
 • Du er derfor ikke myndig til at indgå en købsaftale med køreskolen
 • Du / din værge / dine forældre skal være klar over følgende: 
 • At ved underskrift af blanketten, hæfter din værge/dine forældre for hele betalingen / beløbet for dit kørekort
 • Inkl. evt. ekstra prøver / gebyrer / kørelektioner.
 • Blanketten udfylder du på første teoriaften
 • I specielle tilfælde vil blanketten bliver tilsendt dig med brev.

Betaling af kørekort

(eks. gen-erhvervelse af kørekort)
Når du har tilmeldt dig et forløb med Gen-erhvervelse af kørekort vil du umiddelbart efter udfyldelse af diverse papirer modtage en faktura på grundbeløbene for teori-forløb og kørelektioner og praktisk køreprøve. Ved betaling af fremsendt faktura ( Mail eller brev ) er der mulighed for bestilling af teoriprøve og køreprøve efter behov.

Når du modtager en faktura

Betal via Mobilepay, webbank, netbank eller ved fysisk at møde op i din bank, medbringende faktura. Ved betaling via webbank, 
anvend Fi-nummeret forneden på faktura ( kode begynder med 71 - xxxxxxxxxx - xxxxxx ) på den vedhæftede faktura, så vil din indbetaling blive registreret automatisk uden yderligere vedhæftede skrivelser.


Kontant betaling:

Vi modtager IKKE kontant betaling - Kun elektronisk.. ( For din og vores sikkerhed. )
Hvis du har spørgsmål til din faktura / betaling, venligst ring / SMS på mobil nr. 4036 1077 - eller skriv på mail: Post@olebrink.dk

OBS: Manglende fremmøde til kørelektion.
Der skal fra-meldes min. 12 timer INDEN en aftalt kørelektion. Sker dette IKKE, skal man alligevel betale for kørelektionen, uanset og selv om man ikke har kørt den. ( Man har taget pladsen fra en anden elev, og kørelæreren har manglende indtjening. )