KØREKORT-PAKKE-PRIS

Der tages højde for prisændringer i forhold til markedspris, brændsstofpris og force majeure.

Priserne  er gældende uanset om du vælger:
 • B-kørekort med manuelt gear-skifte
 • B-kørekort med automatgear ( K78 )
Samlet normal-pris for pakken: 22.399,-
( Samlet Pakke-rabat-beløb: 3599,- )

Din tilbudspris pr. 01.01.2022 : 17.300,-

OBS - Prisstigning.
På baggrund af voldsomme stigninger på bl.a. brændstof-priser og drift-omkostninger generelt, hæves prisen på kørekort-pakken modsvarende de forhøjede udgifter som følgende:

Pr. 19.10.2022 - Hold 6/2022 - til 17.900,-
Pr. 01.01.2023 - Hold 1/2023 - til 18.900,-

Til dig der skal have kørekort for første gang
Du får næsten ”all inclusive"  i kørekortpakken   

Dette får du med i pakken:
 • 9 x teori-undervisning - 36 x 45 min.
 • Manøvrebane (kravlegård) - 4 x 45 min.
 • Køreteknisk anlæg (Glatbane) - 4 x 45 min.
 • Øvelses-kørsel på offentlig vej - 9 x 90 min.
Følgende ekstra er med i pakken: 
 • EKSTRA - Øvelses-kørsel på offentlig vej - 1 x 90 min.
 • Håndtering af papirgang hos politi & borgerservice
 • 3 mdr. fri adgang til online teoriprøver
 • 3 mdr. fri adgang til online teoribog
 • 3 mdr. fri adgang til online teoriundervisnings-film
 • Leje af skolevogn til 1. køreprøve
 • 45 min. opvarmning/kørelektion op til køreprøve
 • Ialt 19 køre-lektioner á 45 min. i den samlede pris.
 • Incl. gebyr til politiet på 1. teori / køreprøve
 • GRATIS foto til læge-erklæring hos Lyngsaa fotografi.
 • GRATIS kørsel til teori-undervisning fra Struer banegård.
 • GRATIS kørsel til og fra kravlegård og glatbane
 • GRATiS kørsel til og fra 1. teori-prøve
 • GRATIS kørsel hjem fra køreprøve
​Afhentning af elever til teori-undervisning:
 • Ved Struer banegård + retur efter endt undervisning.
Ikke medregnet i ovenstående kørekort-pakke:
 • Lovbefalet læge-erklæring type 1 afregnes med  læge
 • Udgiften til læge-erklæring ligger på 300,- til 600,-
 • Førstehjælpskursus - Færdsels-relateret 

​Evt. ekstra-udgifter i forbindelse med erhvervelse af kørekort via Kørekort-pakke:
 • I det tilfælde at man fejler teoriprøven
 • I det tilfælde at man fejler køreprøven
 • Har brug for yderligere/ekstra kørelektioner
Evt. ekstra udgifter efter behov:
 • Køre-lektioner á 45, 60, 90 min. - afregnes separat
 • Ekstra teori-gebyr - hvis du fejler din prøve) - 1000,-
 • Ekstra køreprøve-gebyr - 1000,-
 • Ekstra køreprøve - ved møde på prøvested - 750,-
 • Ekstra køreprøve - incl. 45 min. køre-lektion - 1025,-
 • Ekstra 30 dages adgang til online teori - Kr. 199,-
 • Ekstra 90 dages adgang til online teori - Kr. 399,-

Kontant-priser
 • Håndtering / papirgang - Færdselsstyrelsen & borgerservice - 500,-
 • Køre-lektion 45 min. - 600,-
 • Køre-lektion 60 min. - 750,-
 • Køre-lektion 90 min. - 1025,-
 • Gebyr til Politiet for ekstra teoriprøve - 1000,-
 • Gebyr til Politiet for ekstra køreprøve - 1000,-
 • Køreprøve ved møde på prøvested - 750,-
 • Køreprøve - incl. 45 min. Køre-lektion - 1025,-
 • Teori-kursus - 8 x 4 lektioner - 3000,-
 • Manøvrebane - 1 x 4 lekt. (Kravlegård) - 2500,-
 • Køreteknisk anlæg - 1 x 4 lekt. (Glatbane) - 2500,-


Kørsel / undervisning uden for normal arbejdstid:

Hvis du forlanger køre-lektioner i weekend, søn/helligdage og eller uden for normal arbejdstid, betaler du et tillæg på 100% på alle køre-lektioner - Dersom det er kørelæreren der frivilligt tilbyder kørsel i weekenden er dette efter aftale og uden ekstra tillæg.

Søskende-rabat
 • Har din søster eller bror taget kørekort hos Brink ?
 • Ovenstående vil udløse en søskende-rabat på 1025,- 
 • ( Modsvarer prisen på en køre-lektioner a 90 min. )
 • Hvis IKKE rabat anvendes, fratrækkes den pakke-prisen.

 • ALLE oplyste priser er i danske kr. incl. 25% moms.
 • OBS: Gebyr til Politiet er momsfrit !

17 årige og kørekort

Følgende regler er bl.a. gældende:
 • 17-årige bilister skal ledsages af en voksen, som er mindst 30 år
 • med kørekort og mindst ti års erfaring som bilist.
 • Den voksne ledsager må ikke selv have fået hverken betinget eller ubetinget frakendt sit kørekort i løbet af en tiårig periode
 • Den voksne ledsager skal selv være i stand til at køre bil og må altså ikke være beruset, træt eller på anden vis påvirket / svækket.
 • 17-årige skal, lige som 18-årige skal det i dag, have bestået både teorerisk og praktisk køreprøve, inden de kan få deres kørekort udleveret.
 • Du vil kunne begynde at tage kørekort tre måneder før, du fylder 17.
 • Forsøgs-ordningen er godkendt, og træder i kraft pr. 1. januar 2017.

Kørekort Holdstart

 • Se dato for holdstart ?  ( Klik TILMELD )
 • Se dato for førstehjælp ?  ( Klik TILMELD )
 • Ferielukket ud fra elevernes ferie?
 • Uge: 7, (28,29,30,31) 42, 52
 • Du kan KUN tilmelde dig et kørekort-hold her.
 • IKKE via telefon, email eller lignende.
 • Tilmeld dig førstehjælp hos SINUS her under.
Hvis der i tilmeldings-systemet med rødt er anført
"Ingen pladser tilbage" er holdet lukket for tilmelding.
Der er IKKE mulighed for venteliste - Tilmeld dig istedet næste hold og skriv i kommentarfeltet at du gerne vil på tidligere hold hvis muligheden opstår.

English

 • Registration is only possibel for people whom speak and read fluent Danish.
 • We would like to refer to a colleague in the industry whom offers teaching in other languages

Søskende-Rabat !?

 • Har din søster eller bror førstegangs-erhvervet hos Brinks køreskole ?
 • Da opnår du SØSKENDE-RABAT på en dobbelt kørelektion ( 2 x 45 min - Værdi: 1025,- )
 • Hvis rabatten IKKE anvendes, vil den blive fratrukket den samlede pakke-pris.

Betaling - Hvordan?
Betaling af kørekort (Førstegangs-erhverver)

Når du / din værge* / dine forældre* har købt en kørekort-pakke hos Brinks køreskole, opdeles betalingen i to rater som beskrevet herunder:
 1. rate - faktura udsendes via mail / post nord - til betalings forfald senest efter 1. gang teoriundervisning.
 2. rate - faktura udsendes umiddelbart efter afsluttet teoriundervisning.
Når begge oven-anførte faktura er betalt, kan du komme op til hhv. en teoriprøve - og ved bestået teoriprøve, derpå en praktisk køreprøve.

Værge / forældre ?

 • * - Er du ikke fyldt 18 år ved/på tilmeldings-tidspunktet,
 • Da skal dine forældre eller din værge udfylde en blanket omkring "Forældre/værge-samtygge".
 • Dette fordi du på tilmeldings-tidspunkt ikke er fyldt 18 år
 • Du er derfor ikke myndig til at indgå en købsaftale med køreskolen
 • Du / din værge / dine forældre skal være klar over følgende: 
 • At ved underskrift af blanketten, hæfter din værge/dine forældre for hele betalingen / beløbet for dit kørekort
 • Inkl. evt. ekstra prøver / gebyrer / kørelektioner.
 • Blanketten udfylder du på første teoriaften
 • I specielle tilfælde vil blanketten bliver tilsendt dig med brev.

Betaling af kørekort
(eks. gen-erhvervelse af kørekort)
Når du har tilmeldt dig et forløb med Gen-erhvervelse af kørekort vil du umiddelbart efter udfyldelse af diverse papirer modtage en faktura på grundbeløbene for teori-forløb og kørelektioner og praktisk køreprøve. Ved betaling af fremsendt faktura ( Mail eller brev ) er der mulighed for bestilling af teoriprøve og køreprøve efter behov.

Når du modtager en faktura
Betal via webbank, netbank eller direkte i din bank.
Anvend Fi-nummeret på den vedhæftede faktura, så vil din indbetaling blive registreret automatisk uden yderligere vedhæftede skrivelser.

Kontant betaling:

Vi modtager IKKE kontant betaling - Kun elektronisk.. ( For din og vores sikkerhed. )
Hvis du har spørgsmål til din faktura / betaling, venligst ring / SMS på mobil nr. 40361077 - eller skriv på mail: Post@olebrink.dk

OBS:
Manglende fremmøde til kørelektion.
Der skal fra-meldes min. 12 timer INDEN en aftalt kørelektion. Sker dette IKKE, skal man alligevel betale for kørelektionen, selv om man ikke har kørt den, idet man herved har taget pladsen fra en anden elev, og kørelæreren ikke har haft mulighed og tid til at kunne flytte køretiden over på en anden elev.