KØREKORT-PAKKE-PRIS

Der tages højde for prisændringer i forhold til markedspris, brændstof priser og force majeure.

Pr.01.01.2023
Pris  er gældende uanset om du vælger:
 • B-kørekort med manuelt gear
 • eller
 • B-kørekort med automatgear ( K78 )
Pakkepris: 18.900,-

Pakkens indhold:
 • 9 x teori-undervisning - 4 x 45 min.
 • Manøvrebane (kravlegård) - 4 x 45 min.
 • Køreteknisk anlæg (Glatbane) - 4 x 45 min.
 • Øvelses-kørsel på offentlig vej - 18 x 45 min.
EKSTRA er med i pakken: 
 • Teorimaraton (Teori-aften med prøver + pizza)
 • Øvelses-kørsel på offentlig vej - 1 x 90 min.
 • Papirgang politi, fstyr. & borgerservice.
 • 3 mdr. fri adgang til online teoriprøver
 • 3 mdr. fri adgang til online teoribog
 • 3 mdr. fri adgang til online teori-film
 • Leje af skolevogn til 1. køreprøve
 • 45 min. opvarm./kørelektion op til køreprøve
 • Ialt 19 køre-lektioner á 45 min. i pakken.
 • Incl. gebyr til Fstyr. på 1. teori / køreprøve
 • Foto til læge-erklæring hos Lyngsaa fotografi.
 • Kørsel til teori-undervisning fra Struer banegård.
 • Kørsel til og fra kravlegård og glatbane
 • Kørsel til og fra 1. teori-prøve
 • Kørsel hjem fra køreprøve
Afhentning til teori-undervisning:
 • Ved Struer banegård + retur.
Følgende udgifter, ud over pakken:
 • Lovbefalet læge-erklæring type 1
 • Pris på læge-erklæring ligger fra 300,- til 800,-
 • Førstehjælpskursus - Færdsels-relateret 

Evt. ekstra-udgifter:
 • I det tilfælde at man fejler teoriprøven
 • I det tilfælde at man fejler køreprøven
 • Har brug for yderligere/ekstra kørelektioner
 • Køre-lektioner á 45, 60, 90 min. - afregnes separat
 • Ekstra teori-gebyr - 1000,-
 • Ekstra køreprøve-gebyr - 1000,-
 • Ekstra køreprøve - møde på prøvested - 750,-
 • Ekstra køreprøve - med 45 min. køre-lektion - 1025,-
 • Ekstra 30 dages adgang til online teori - Kr. 199,-
 • Ekstra 90 dages adgang til online teori - Kr. 399,-

Kontant-priser:
 • 3 mdr. fri adgang til online teoriprøver
 • 3 mdr. fri adgang til online teoribog
 • 3 mdr. fri adgang til online teori-film
 • ( Samlet for ovenstående - 499,- )
 • Håndtering / papirgang - Fstyr. & borgerservice - 500,-
 • Køre-lektion 45 min. - 600,-
 • Køre-lektion 60 min. - 750,-
 • Køre-lektion 90 min. - 1025,-
 • Gebyr til Politiet for ekstra teoriprøve - 1000,-
 • Gebyr til Politiet for ekstra køreprøve - 1000,-
 • Køreprøve ved møde på prøvested - 750,-
 • Køreprøve - inkl. 45 min. Køre-lektion - 1025,-
 • Teori kursus - 8 x 4 lektioner - 3000,-
 • Manøvrebane - 1 x 4 lekt. (Kravlegård) - 3000,-
 • Køreteknisk anlæg - 1 x 4 lekt. (Glatbane) - 3000,-


Kørsel uden for normal arbejdstid:

Hvis du forlanger køre-lektioner i weekend, søn/helligdage og eller uden for normal arbejdstid, betaler du et tillæg på 100% på alle køre-lektioner - Dersom det er kørelæreren der frivilligt tilbyder kørsel i weekenden er dette efter aftale og uden ekstra tillæg.


 • ALLE oplyste priser er i danske kr. incl. 25% moms.
 • OBS: Gebyr til Politiet er momsfrit !

17 årige og kørekort

Følgende regler er bl.a. gældende:
 • 17-årige bilister skal ledsages af en voksen, som er mindst 30 år
 • med kørekort og mindst ti års erfaring som bilist.
 • Den voksne ledsager må ikke selv have fået hverken betinget eller ubetinget frakendt sit kørekort i løbet af en tiårig periode
 • Den voksne ledsager skal selv være i stand til at køre bil og må altså ikke være beruset, træt eller på anden vis påvirket / svækket.
 • 17-årige skal, lige som 18-årige skal det i dag, have bestået både teoretisk og praktisk køreprøve, inden de kan få deres kørekort udleveret.
 • Du vil kunne begynde at tage kørekort tre måneder før, du fylder 17.
 • Forsøgs ordningen er godkendt, og træder i kraft pr. 1. januar 2017.

Kørekort Holdstart

 • Se dato for holdstart ?  ( Klik TILMELD )
 • Se dato for førstehjælp ?  ( Klik TILMELD )
 • Ferielukket ud fra elevernes ferie?
 • Uge: 7, (28,29,30,31) 42, 52
 • Du kan KUN tilmelde dig et kørekort-hold her.
 • IKKE via telefon, email eller lignende.
 • Tilmeld dig førstehjælp hos SINUS her under.
Hvis der i tilmeldings-systemet med rødt er anført
"Ingen pladser tilbage" er holdet lukket for tilmelding.
Der er IKKE mulighed for venteliste - Tilmeld dig istedet næste hold og skriv i kommentarfeltet at du gerne vil på tidligere hold hvis muligheden opstår.

English

 • Registration is only possibel for people whom speak and read fluent Danish.
 • We would like to refer to a colleague in the industry whom offers teaching in other languages

Søskende-Rabat

 • Har din søster eller bror førstegangs-erhvervet hos Brinks køreskole ?
 • Da opnår du SØSKENDE-RABAT på en dobbelt kørelektion ( 2 x 45 min - Værdi: 1025,- )
 • Hvis rabatten IKKE anvendes, vil den blive fratrukket den samlede pakke-pris.

Betaling af kørekort

Når du / din værge* / dine forældre* har købt en kørekort-pakke hos Brinks køreskole, opdeles betalingen i to rater som beskrevet herunder:
 1. rate - faktura udsendes via mail / post nord - til betalings forfald senest efter 1. gang teoriundervisning.
 2. rate - faktura udsendes umiddelbart efter afsluttet teoriundervisning.
Når begge oven-anførte faktura er betalt, kan du komme op til hhv. en teoriprøve - og ved bestået teoriprøve, derpå en praktisk køreprøve.

Værge / forældre ?

 • * - Er du ikke fyldt 18 år ved/på tilmeldings-tidspunktet,
 • Da skal dine forældre eller din værge udfylde en blanket omkring "Forældre/værge-samtygge".
 • Dette fordi du på tilmeldings-tidspunkt ikke er fyldt 18 år
 • Du er derfor ikke myndig til at indgå en købsaftale med køreskolen
 • Du / din værge / dine forældre skal være klar over følgende: 
 • At ved underskrift af blanketten, hæfter din værge/dine forældre for hele betalingen / beløbet for dit kørekort
 • Inkl. evt. ekstra prøver / gebyrer / kørelektioner.
 • Blanketten udfylder du på første teoriaften
 • I specielle tilfælde vil blanketten bliver tilsendt dig med brev.

Betaling af kørekort
(eks. gen-erhvervelse af kørekort)
Når du har tilmeldt dig et forløb med Gen-erhvervelse af kørekort vil du umiddelbart efter udfyldelse af diverse papirer modtage en faktura på grundbeløbene for teori-forløb og kørelektioner og praktisk køreprøve. Ved betaling af fremsendt faktura ( Mail eller brev ) er der mulighed for bestilling af teoriprøve og køreprøve efter behov.

Når du modtager en faktura
Betal via webbank, netbank eller direkte i din bank.
Anvend Fi-nummeret på den vedhæftede faktura, så vil din indbetaling blive registreret automatisk uden yderligere vedhæftede skrivelser.

Kontant betaling:

Vi modtager IKKE kontant betaling - Kun elektronisk.. ( For din og vores sikkerhed. )
Hvis du har spørgsmål til din faktura / betaling, venligst ring / SMS på mobil nr. 40361077 - eller skriv på mail: Post@olebrink.dk

OBS: Manglende fremmøde:

 • Der skal fra-meldes min. 12 timer INDEN en aftalt kørelektion.
 • Sker dette IKKE, skal man under alle omstændigheder stadigvæk betale for kørelektionen.