Priser på Generhvervelse af kørekort

Der tages højde for prisændringer i forhold til markedsprisen, brændsstofpriser og force majeure.

Hvis du har mistet din kørekort ?
 • Første trin i et gen-erhvervs-forløb er altid: Kontakt din kørelærer !
 • Ønsker du at generhverve dit kørekort hos Brinks køreskole?
 • Du køber en af de herunder anviste gen-erhvervs-pakker.
 • Er du i tvivl om hvilken pakke du har behov for?
 • Herefter er det din kørelærer der styrer din papirgang med politi og borgerservice.
 • Herved har kørelæreren mulighed for at kunne tilrettelægge dit forløb - derfor ovenstående krav.
 • Udlejning af skolevogn til en udefrakommende / ukendt chauffør, er IKKE en mulighed.
 • Ring eller skriv for hjælp til at komme i gang med gen-erhverv med det samme !

Der findes 3 typer af gen-erhvervelse som her er listet:Gen-erhvervelse af kørekort 1
Hjemme-studie -
Samlet pakkepris: Kr. 2914,-

For dig der dagligt kører bil og har rutinen heri - Og som er PC-kyndig på bruger-niveau.

 • Gen-erhvervelse af kørekort - Incl. selvstudie-pakke.
 • 4 mdr. adgang til online-generhverv Drive4you.dk - 499,-
 • Adgang til 5 undervisnings-videoer, udviklet med gen-erhverv for øje.
 • Til hver undervisningsvideo hører 2-3 kontrollerende prøver.
 • Adgang til elektronisk teoribog med læsning / opslags mulighed.
 • Adgang til øvning på de samme prøver som førstegangserhververe.
 • Incl. håndtering af papirgang til politi & borgerservice: 500,-
 • Gebyr til Politiet ( teori/praktisk prøve) : Kr. 890,-
 • Leje af bil til prøve + 45 min. køre-lektion: Kr. 1025,-
 • Ingen adgang til at deltagelse i fysisk teoriundervisning.
Hertil kan komme: ( Efter behov )
 • Køre-lektioner á 60 / 90 min. - afregnes sep. - 750,- / 1025,-
 • Ekstra teori-gebyr - hvis du fejler din prøve) - 890,-
 • Ekstra køreprøve-gebyr - 890,-
 • Ekstra køreprøve - incl. 45 min. køre-lektion - 1025,-
 • 4 mdr. adgang til online-generhverv Drive4you - 499,-


Gen-erhvervelse af kørekort 2

Hjemme-studie + undervisning i Teori-lokale på kørende hold med elever.
Samlet pris: Kr. 5914,-

For dig der måske lidt har mistet rutinen i at køre bil - Har taget kørekort for mange år siden og gerne vil have det hele frisket op fra bunden ( og som måske ikke er helt gode venner med brugen af en PC / Computer )
 • Gen-erhvervelse af kørekort - Incl. selvstudie-pakke.
 • 4 mdr. adgang til online-generhverv Drive4you.dk - 499,-
 • Adgang til 5 undervisnings-videoer, udviklet med gen-erhverv for øje.
 • Til hver undervisnings-video hører 2-3 kontrollerende prøver.
 • Adgang til elektronisk teoribog med læsning / opslag mulighed.
 • Adgang til øvning på de samme prøver som førstegangs-erhververe.
 • Incl. håndtering af papirgang til politi & borgerservice: 500,-
 • Gebyr til Politiet ( teori/praktisk prøve) : Kr. 890,-
 • Leje af bil til prøve + 45 min. køre-lektion: Kr. 1025,-
 • Fri adgang til at deltage i teoriundervisning på kørende hold - 3000,-
Hertil kan komme: ( Efter behov )
 • Køre-lektioner á 45, 60 el. 90 min. - afregnes sep.
 • Ekstra teori-gebyr - hvis du fejler din prøve) - 890,-
 • Ekstra køreprøve-gebyr - 890,-
 • Ekstra køreprøve ved møde på prøvested - 700,-
 • Ekstra køreprøve - incl. 45 min. køre-lektion - 975,--
 • 4 mdr. adgang til online-generhverv Drive4you - 499,-


Gen-erhvervelse af kørekort 3
Kørsels-forbud

Teoretisk undervisning i teori-lokale på kørende gold med eler + praktisk køreundervisning i skolevogn.
Samlet pakkepris: Kr. 9014,-

For dig der har fået en dom med kørselsforbud - med krav om teoretisk og praktisk undervisning.
 • Gen-erhvervelse af kørekort - Incl. selvstudie-pakke.
 • 4 mdr. adgang til online-generhverv Drive4you.dk - 499,-
 • Adgang til 5 undervisnings-videoer, udviklet med gen-erhverv for øje.
 • Til hver undervisningsvideo hører 2-3 kontrollerende prøver.
 • Adgang til elektronisk teoribog med læsning / opslags mulighed.
 • Adgang til øvning på de samme prøver som førstegangserhververe.
 • Incl. håndtering af papirgang til politi & borgerservice: 500,-
 • Obligatorisk ! - 4 Teori-lektioner a' 90 min. ( på kørende hold ) - 2000,-
 • Obligatorisk ! - 4 Køre-lektioner a' 90 min.  - 4100,-
 • Køre-lektioner skal udføres i skolevogn med kørelærer.
 • Prøve-gebyr til Politiet ( teori + praktisk ) - 890,-
 • Leje af bil til køreprøve + 45 min. lektion - 1025,-
Hertil kan komme: ( Efter behov )
 • Køre-lektioner á 45, 60 el. 90 min. - afregnes sep.
 • Ekstra køreprøve - ved møde på prøvested - 750,-
 • 4 mdr. adgang til online-generhverv Drive4you - 499,-
 • Gebyr til Politiet ( teori/praktisk prøve) : Kr. 890,-
 • Leje af bil til prøve + 45 min. køre-lektion: Kr. 1025,-
Erhvervs kørekort / TAXA - ( Kat. B )
 • Kontakt UCH Holstebro ( Eller lign. )

 • ALLE oplyste priser er i Dkr. incl. 25% moms.
 • OBS: Gebyr til Politiet er momsfrit !

Kørsel / undervisning uden for normal arbejdstid:

Hvis du forlanger køre-lektioner i weekend, søn/helligdage og uden for normal arbejdstid iøvrigt, betaler du et tillæg på 100% pr. køre-lektioner - Dersom det er kørelæreren der frivilligt tilbyder kørsel i weekenden er dette uden tillæg.

Betaling - Hvordan?
Betaling af kørekort
(eks. gen-erhvervelse af kørekort)
Når du har tilmeldt dig et forløb med Gen-erhvervelse af kørekort vil du umiddelbart efter udfyldelse af diverse papirer modtage en faktura på grundbeløbene for teori-forløb og kørelektioner og praktisk køreprøve. Ved betaling af fremsendt faktura ( Mail eller brev ) er der mulighed for bestilling af teoriprøve og køreprøve efter behov.

Når du modtager en faktura
Betal via webbank, netbank eller direkte i din bank.
Anvend Fi-nummeret på den vedhæftede faktura, så vil din indbetaling blive registreret automatisk uden yderligere vedhæftede skrivelser.

Kontant betaling:

Vi modtager IKKE kontant betaling - Kun elektronisk.. ( For din og vores sikkerhed. )
Hvis du har spørgsmål til din faktura / betaling, venligst ring / SMS på mobil nr. 4036 1077 - eller skriv på mail: Post@olebrink.dk

OBS:
Manglende fremmøde til kørelektion.
Der skal fra-meldes min. 12 timer INDEN en aftalt kørelektion. Sker dette IKKE, skal man alligevel betale for kørelektionen, uanset og selv om man ikke har kørt den. ( Man har taget pladsen fra en anden elev, og kørelæreren har manglende indtjening. )